14:48 | May 8, 2014

STOP HUMAN TRAFFICKING

Untitled

Visste ni att varje år faller mellan 17-27 miljoner människor offer för trafficking, där 79% står för sexuella ändamål. Majoriteten av offren är kvinnor, barn och unga tjejer. I förrgår var jag på en otroligt bra föreläsningen med Real Stars i samarbete med Presskontakterna angående detta och jag gick därifrån helt tom och med en klump i halsen. När man får höra de höga siffrorna och hur den där äckliga branschen fungerar vill man ju bara spy över mänskligheten. Men jag vill göra skillnad. Jag vill hjälpa till. Jag tycker att alla människor förtjänar att vara fria och det är alla människors rätt att njuta av sex på lika villkor.

Jag tycker att ni ska göra detsamma. Vi alla kan hjälpa till för att stoppa trafficking och sexövergrepp. Jag uppmanar er att gå in HÄR och skriva på petitionslistan och om ni vill ha en sådan här snygg t-shirt som jag har på bilden så finns de att köpa antingen på alla APLACE butiker i Stockholm eller på deras webshop HÄR.

________________________________________

Did you know that each year falls between 17-27 million people victims of trafficking, and 79 % being for sexual purposes. The majority of the victims are women, children and young girls. The day before yesterday I went to an incredibly good lecture with RealStars in collaboration with Presskontakterna regarding this, and I afterwards I felt completely empty and with a lump in my throat. When you hear the high numbers and how that nasty business works you just want to throw over humanity. But I want to make a difference. I want to help. I think that all people deserves to be free and it is everyone’s right to enjoy sex on equal terms.

I think you should do the same. We can all help to stop the trafficking and sexual abuse. I want you to visit HERE and sign the petition list and if you want one of these stylish t-shirts that I’m wearing on the picture you can find them at all APLACE stores in Stockholm or at their online store HERE.

Leave a Reply

  • (will not be published)